tel. 02/ 4848 4060

e-mail. info@solidbau.sk

kontakt <

Kontakt


Solidbau s.r.o.

Ružomberská 6, 821 05 Bratislava


Tel. 02/ 4848 4060

Email info@solidbau.sk


IČO 51 76 36 64

IČ DPH SK 21 20 79 41 81

banka SK14 1100 0000 0029 2488 9267


sídlo (nie poštová adresa)

Solidbau s.r.o.

Tomášikova 26, 821 01 Bratislava

OS BA I, oddiel Sro, vložka č. 134121/B

Cenové ponuky a obhliadky stavieb

Peter Mihál

0905 711 355

Ružomberská 6, 821 05 Bratislava

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v zmysle Zásady ochrany osobných údajov a bol som poučený o svojich právach